Cookies

Only Attitude with Story ApS uses the information collected.

Third parties (technical partners) have access to the information to the extent necessary to operate the service.

We use cookies to:

- Improve the website and ensure full use of the website services

- Recognizing users from time to time

- Measure traffic and sales at attitudewithstory.com

- Analyze supply, service, etc.

- Advertising

- User Preferences

- Social network

If you do not want to accept cookies, you can set your browser to automatically reject cookies or notify you when a webpage requests to save cookies.

Personal information

The use of cookies may result in the processing of personal information and we therefore recommend that you read our privacy policy Here

 

Cookies

Kun Attitude with Story ApS bruger de oplysninger, der indsamles. Tredjeparter (tekniske partnere) har adgang til oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at drive tjenesten.

Vi bruger cookies til at:

- Forbedre websiden og sikre fuld udnyttelse af websidens tjenester
- Genkende brugere fra gang til gang
- Måle trafik og salg på attitudewithstory.com
- Analysere udbud, service osv.
- Reklame
- Brugerpræferencer
- Sociale netværk

Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller give dig besked, når en webside anmoder om at gemme cookies. 

Personoplysninger

Brugen af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du læser vores privatlivspolitik Her

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Sale

Unavailable

Sold Out